مشاوره روانشناسی

مرکز مشاوره شرق تهران خانواده کودک و ازدواج

بهترین مرکز مشاوره و روانشناسی در شرق تهران زیر نظر استاد ارزو دین پرست و تیم توانمندی روانشناسی رفتار درمانی و گفتار درمانی

لاله جواهری جم


متخصص زوج درمانی ، مشاوره پیش از ازدواج ،


الناز نقیبی

کارشناس ارشد روانشناسی

آرزو دین پرست


روانشناس، روان درمانگر و هیپنوتراپیست