مرکز مشاوره

مرکز مشاوره شرق تهران خانواده کودک و ازدواج

بهترین مرکز مشاوره و روانشناسی در شرق تهران زیر نظر استاد ارزو دین پرست و تیم توانمندی روانشناسی رفتار درمانی و گفتار درمانی

احمد مهرآبادی


- بنیانگزار موسسه آوای مهر وطن در سال

1383

لاله جواهری جم


متخصص زوج درمانی ، مشاوره پیش از ازدواج ،


آرزو دین پرست


روانشناس، روان درمانگر و هیپنوتراپیست