مشاوره خانواده و روانشناسی

افسردگی وسواس اضطراببرای اطلاعات بیشتر کلیک کنید

اختلالات جنسی و اعتیادبرای اطلاعات بیشتر کلیک کنید

هیپنو تیزم و هیپنو تراپیبرای اطلاعات بیشتر کلیک کنید

تکنیک های آرام سازیبرای اطلاعات بیشتر کلیک کنید

مشاوره کودک و نوجوانبرای اطلاعات بیشتر کلیک کنید

اساتید و کارشناسان آوای مهر

آرزو دین پرست

روانشناس، روان درمانگر و هیپنوتراپیست 

مرکز مشاوره شرق تهران خانواده کودک و ازدواج

بهترین مرکز مشاوره و روانشناسی در شرق تهران زیر نظر استاد ارزو دین پرست و تیم توانمندی روانشناسی رفتار درمانی و گفتار درمانی

احمد مهرآبادی

- بنیانگزار موسسه آوای مهر وطن در سال 1383