مشاوره خانواده و روانشناسی - هیپنو تیزم و هیپنو تراپی

هیپنو تیزم و هیپنو تراپی
   هیپنوتیزم
بر اساس تعریف انجمن روانشناسی آمریکا ، هیپنوتیزم فرایندی است که درمانگر یا محقق حرفه ای در طی درمان فرد بکار می برد و در طول این فرایند ، فرد تغییراتی در احساسات ، ادراکات ، افکار و یا رفتار خویش تجربه می کند . هیپنوتیزم ، حالتی از تمرکز عمیق می باشد که در طی آن آگاهی فرد نسبت به محیط اطراف خویش کاهش می یابد . در طول خلسه هیپنوتیزم ، فرد نسبت به پیشنهادات و راهکارهای که می تواند به تغییر رفتار وی کمک کند ، پذیرش بالاتری نشان می دهد . اگر چه برخی اوقات از هیپنوتیزم برای هوشیارتر کردن افراد استفاده می شود ؛ بیشتر اوقات هیپنوتیزم برای آرام سازی و ریلکس کردن افراد بکار می رود .
هدف درمانگر کنترل کردن یا پاسخ دادن به فرد نبوده و در حقیقت هدف اصلی کمک به افراد در حل کردن مسائل خویش می باشد . معمولا در طی فرایند هیپنوتیزم از افراد خواسته می شود تا تجربیات مطلوب و آرامش بخشی را تصور کرده و به آنها فکر کنند . درمانگر می تواند روند هیپنوتیزم را هدایت کند و یا اینکه خود هیپنوتیزمی را به افراد آموزش دهند . خود هیپنوتیزمی معمولا نوشتن و یا تنظیم یک نسخه را شامل شده که باعث القای هیپنوتیزم می شود ؛ این نسخه شامل پیشنهاداتی در جهت حل مشکلات خاص می باشد ، برای هیپنوتیزم شدن نسخه را روی نوار ضبط کرده و سپس آن را پخش می کنند . افراد نسبت به هیپنوتیزم به شیوه های متعددی پاسخ می دهند . برخی آن را حالتی از توجه متمرکز توصیف می کنند که در آن حالت احساس آرامش و سکون دارند ، روی هم رفته ، اکثر افراد تجربه هیپنوتیزم را مطلوب ارزیابی می کنند .
هیپنوتراپی
هیپنو تراپی یک تکنیک متکی بر دانش روان شناسی و فیزیولوژی اعصاب است و یکی از روش‌های درمانی مکمل برای روش‌های جاری درمانی است که دارای قدمتی چند هزار ساله بوده و از اواسط قرن بیستم به صورت آکادمیک و رسمی پی‌گیری می‌شود.
این روش درمانی که به یونان باستان و تمدن پارس برمی‌گردد قسمت اصلی درمان در معابد یونان بوده. ولی کاربرد جدیدتر آن در قرن 18 میلادی آغاز شده و بیشتر آنرا به فرانس آنتوان نسبت می‌دهند.
انجمن پزشکی آمریکا (AMA) در سال 1955 هیپنوتراپی را به عنوان یک درمان موجه پزشکی به رسمیت شناخت و متناسب با آن در سال 1957 انجمن کلینیکی هیپنوتیزم در آمریکا پایه گذاری شد.
از جمله موارد استفاده در هیپنوتراپی به کاهش اضطراب، کاهش هر نوع سردرد از نظر شدت و فرکانس، کنترل افسردگی، افزایش اعتماد به نفس، کنترل درد، تقویت تاثیر اقدامات درمانی، کنترل فوبیا (ترس)، کمک به کنترل عادتها (نظیر سیگار کشیدن) و ... می‌توان اشاره کرد.